88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh, Giấy phép nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Căn cứ Luật An ninh mạng số 86/2015 / QH13 và Nghị định 58/2016 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 73/2018 / NĐ-CP), các sản phẩm mã hóa dữ liệu bắt buộc phải có giấy phép dưới đây được nhập khẩu về Việt Nam:

– Giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân dụng (Giấy phép đại lý)

– Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân dụng

Các sản phẩm mã hóa dữ liệu phổ biến theo giấy phép trên là:  Tường lửa, Bộ định tuyến bảo mật, Cổng bảo mật, Thiết bị có chức năng mã hóa, ITE dùng trong cơ sở hạ tầng Ngân hàng, Thiết bị và ITE dùng trong hệ thống VOIP, Điện thoại thông minh bảo mật …. và được phân loại theo 8 loại:

(1) Sản phẩm tạo khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã.

(2) Thành phần mật mã trong hệ thống PKI.

(3) Lưu giữ dữ liệu bảo mật sản phẩm

(4) Sản phẩm bảo mật trao đổi dữ liệu mạng

(5) IP và các sản phẩm bảo mật kênh

(6) Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và kỹ thuật số

(7) Sản phẩm bảo mật vô tuyến

(8) Các sản phẩm bảo mật fax, điện báo

1. Yêu cầu và thủ tục để có được Giấy phép kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mật mã dân dụng cho các sản phẩm mã hóa

a) Yêu cầu đối với việc xin Giấy phép kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mật mã dân dụng:

Nhà nhập khẩu / Đại lý phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện dưới đây để được Cục Cơ yếu Chính phủ cấp giấy phép kinh doanh:

► Đáp ứng yêu cầu về trình độ của đội ngũ kỹ thuật (kỹ sư và quản lý):

– Có ít nhất 02 kỹ sư kỹ thuật có trình độ học vấn phù hợp trở lên thuộc các chuyên ngành điện tử, viễn thông, an ninh mạng, thông tin và công nghệ, toán học.

– Có ít nhất một cán bộ quản lý có trình độ học vấn phù hợp thuộc các chuyên ngành điện tử, viễn thông, an ninh mạng, thông tin và công nghệ, toán học. Nếu không phải là một trong các bằng cấp trong danh sách, người quản lý phải được đào tạo và có giấy phép về An ninh mạng

Yêu cầu thấp hơn nếu người nộp đơn chỉ đăng ký Giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân dụng và yêu cầu cao hơn nếu người nộp đơn đăng ký cả Giấy phép kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự

► Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng bao gồm không gian làm việc, trang thiết bị, các phòng ban chức năng phù hợp với khối lượng bán sản phẩm và dịch vụ mật mã mục tiêu   

► Có phương án kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 

► Có kế hoạch kinh doanh phù hợp 

b / Trình quản lý ứng dụng:

(1) Thư xin cấp phép đại lý CCP

(2) Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận tương đương

(3) Bản sao Bằng cấp và chứng chỉ của (các) đội kỹ thuật và quản lý

(4) Kế hoạch kỹ thuật cho danh mục sản phẩm áp dụng

(5) Kế hoạch an ninh mạng cho phạm vi áp dụng

(6) Kế hoạch kinh doanh cho phạm vi áp dụng

c / Cơ quan cấp phép

– Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người nộp hồ sơ gửi bộ hồ sơ bản cứng đến Cục Mật mã và An toàn thông tin quốc gia (NACIS) thuộc Cục Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

– Quá trình xét duyệt hồ sơ sẽ mất khoảng 1 tháng – 2 tháng tùy thuộc vào việc chuẩn bị hồ sơ như thế nào.

Giấy phép kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mật mã dân dụng có thời hạn 10 năm. Nếu chủ giấy phép muốn sửa đổi, bổ sung thêm phạm vi sản phẩm / dịch vụ, chủ giấy phép cần phải đăng ký sửa đổi giấy phép. Sau khi có giấy phép kinh doanh, nhà nhập khẩu cũng phải xin giấy phép nhập khẩu để nhập khẩu các sản phẩm mã hóa 

2. Yêu cầu và thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu sản phẩm Mật mã dân dụng

– Thư xin Giấy phép Nhập khẩu

– Bản sao Giấy phép Kinh doanh Sản phẩm (và Dịch vụ) Mật mã Dân dụng

– Bản sao Giấy chứng nhận phê duyệt loại sản phẩm mật mã dân dụng theo quy chuẩn kỹ thuật Bộ Quốc phòng (chưa thực hiện nhưng sắp có trong năm 2020)

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân dụng trước đây được cấp có thời hạn 02 năm nhưng nay Cơ quan chức năng chỉ cấp giấy phép nhập khẩu có thời hạn 01 năm kể từ đầu năm 2019.

Leave a comment