88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Thay Đổi Tên Công Ty

Thay đổi tên công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình thành lập công ty đi vào hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong số các nội dung cần thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

thành lập doanh nghiệp, công ty

I. THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY

· Thay đổi tên công ty bằng Tiếng Việt.

· Thay đổi tên công ty bằng Tiếng Anh.

· Thay đổi tên viết tắt của công ty.

Đối với thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt, ngoài việc phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần phải thay đổi giấy chứng nhận mẫu dấu, khắc lại Dấu pháp nhân, đồng thời thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế (bao gồm cả việc trả lại hóa đơn đã mua theo tên công ty cũ).

1. Hồ sơ đổi tên Công ty bao gồm:

– Thông báo thay đổi tên công ty.

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty, có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị.

– Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký các cổ đông dự họp.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2. Thủ tục thay đổi tên công ty được thực hiện như sau:

– Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

– Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại địa chỉ trên.

– Cử nhân viên thay mặt quý khách đăng ký khắc dấu tại Công An.

– Cử Nhân viên thay mặt nhận dấu tại Công An.

3. Lệ phí dịch vụ đổi tên Công ty:

– Giấy phép:

Phí dịch vụ: 400.000 VNĐ

– Con dấu:

Phí dịch vụ: : 450.000 VNĐ

– Thời gian:

  • Giấy phép: 05 ngày làm việc.
  • Dấu tròn: 02 ngày làm việc.

||Dịch vụ khác: Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Leave a comment