88 Bàu Cát 3, P.14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
+84 908-550-737
Thay đổi đại diện pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật hiện nay thì không phức tạp hơn việc thay đổi thành viên cổ đông góp vốn. Người đại diện pháp luật mới có thể là 1 trong các thành viên hay cổ đông còn lại hoặc 1 người ngoài không có phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty.

I. THỦ TỤC THAY ĐỔI

– Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.

– Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật (thay đổi cổ đông sáng lập) (Quyết định của Chủ tịch công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch hội đồng quản trị).

– Biên bản họp (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).

– Bản chính Giấy phép kinh doanh.

– CMND sao y của người đại diện theo pháp luật mới.

II. TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

– Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc email.

– Hoàn thiện hồ sơ sau 24h nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng.

– Hẹn khách hàng thời gian, địa điểm ký hồ sơ.

– Nộp hồ sơ sớm nhất có thể.

– Nhận Giấy phép kinh doanh tại SKH & ĐT.

– Giao Giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng.

III. LỆ PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN

– Lệ phí dịch vụ: 500.000VNĐ

Thời gian: 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.