88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Cán cân thương mại – Định nghĩa, công thức và ví dụ

I. Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là sự chênh lệch giữa giá trị hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia và giá trị hàng hóa nhập khẩu của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Cán cân thương mại dương cho thấy thặng dư thương mại trong khi cán cân thương mại âm cho thấy thâm hụt thương mại. BOT là một thành phần quan trọng trong việc xác định tài khoản vãng lai của một quốc gia.

cán cân thương mại là gì

II. Hiểu về cán cân thương mại

Công thức tính cán cân thương mại có thể được đơn giản hóa là tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trừ đi tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu. Các nhà kinh tế sử dụng cán cân thương mại để đo sức mạnh tương đối của nền kinh tế của một quốc gia. 

Một quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn xuất khẩu về mặt giá trị có thâm hụt thương mại hoặc cán cân thương mại âm. Ngược lại, một quốc gia xuất khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn nhập khẩu có thặng dư thương mại hoặc cán cân thương mại dương.

Thặng dư hoặc thâm hụt thương mại không phải lúc nào cũng là một chỉ số khả thi về sức khỏe của một nền kinh tế, và nó phải được xem xét trong bối cảnh của chu kỳ kinh doanh và các chỉ số kinh tế khác. 

Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái , các quốc gia thích xuất khẩu nhiều hơn để tạo ra việc làm và nhu cầu trong nền kinh tế. Trong thời kỳ mở rộng kinh tế, các nước thích nhập khẩu nhiều hơn để thúc đẩy cạnh tranh về giá, điều này hạn chế lạm phát.

Năm 2019, Đức có thặng dư thương mại lớn nhất tính theo cán cân vãng lai . Nhật Bản đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba. Ngược lại, Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại lớn nhất, Vương quốc Anh và Brazil đứng thứ hai và thứ ba.

III. Sự khác biệt giữa Cán cân thương mại và Cán cân thanh toán

Cán cân thương mại là thành phần quan trọng nhất của cán cân thanh toán. Cán cân thanh toán bổ sung các khoản đầu tư quốc tế cộng với thu nhập ròng thực hiện từ các khoản đầu tư đó vào cán cân thương mại. 

Một quốc gia có thể thâm hụt thương mại, nhưng vẫn thặng dư trong cán cân thanh toán. Thặng dư lớn trong các khoản đầu tư có thể bù đắp thâm hụt thương mại. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tài khoản tài chính có thặng dư lớn. Ví dụ, người nước ngoài có thể đầu tư mạnh vào tài sản của một quốc gia. Họ có thể mua bất động sản, sở hữu các hoạt động khoan dầu hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương.

Tài khoản vốn ghi lại các tài sản tạo ra thu nhập trong tương lai, chẳng hạn như bản quyền. Kết quả là, nó hiếm khi có thặng dư đủ lớn để bù đắp thâm hụt thương mại.

>>Xem thêm: Lạm phát là gì? Định nghĩa, nguyên nhân và bài học rút ra

Related posts

Leave a comment