88 Bàu Cát 3, P.14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
+84 908-550-737
Thay đổi thành viên góp vốn

Thủ tục & hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH năm nay có gì mới? Với bài viết sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn rõ ràng những quy định mới nhất về chuẩn bị thủ tục thay đổi thành viên góp vốn năm 2015.

1. Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn gồm:
– Thông báo thay đổi thành viên góp vốn.

– Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Bản sao biên bản họp về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp).

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới:

– Quyết định thành lập;

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2. Tiến trình công việc thay đổi thành viên góp vốn công ty
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Kim Cương sẽ tiến hành soạn hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty cho khách hàng.

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nộp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty.

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

3. Lệ phí dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn trong công ty
– Giấy phép: 500.000 VNĐ

– Thời gian: 05 ngày làm việc.