88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Công ty liên doanh

I. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thành lập công ty liên doanh là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc thành lập công ty. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để thành lập công ty liên doanh nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:1. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

– Bản sao công chứng CMTND/hộ chiếu còn hiệu lực;
– Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư;

2. Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;
– Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty;
– Điều lệ Công ty;
– Báo cáo tài chính Công ty trong 02 năm gần nhất (Nếu có);
– Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam;
– Thư chỉ định người đại diện Công ty tại Việt Nam;
– Bản sao hộ chiếu người đại diện Công ty;
– Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty;
– Xác nhận số dư tài khoản công ty tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư;

Lưu ý: Giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ và công chứng dịch sang tiếng Việt Nam.

3. Giấy tờ liên quan khác:

– Hợp đồng liên doanh;
– Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án;
– Bản sao sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án;
– Và các biểu mẫu hồ sơ quy định trong quyết định 1088/2006/QĐ-BKH.

II. Các bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (BPMC)sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (SKH&ĐT/BQLKCN).
Một số cơ quan chưa có BPMC nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ tại phòng văn thư hoặc phòng ban khác theo quy định cụ thể của từng địa phương;
2. Sở KH&ĐT/BQLKCN: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố/Giám đốc BQLKCN phê duyệt;
3. Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, nhà đầu tư nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên;

III. Xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty

Sau khi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, nhà đầu tư liên hệ:

– Cục thuế tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế công ty.
– Công an tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu công ty.
Trên đây là các giấy tờ tài liệu cần chuẩn bị, Nếu bạn muốn làm hồ sơ thành lập công ty liên doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục được hỗ trợ tư vấn cho Quý khách hàng.

Leave a comment