88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Cách lập hợp đồng mua bán tại Việt Nam

Do chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và chi phí gia tăng ở nhiều quốc gia khác, Việt Nam hiện là điểm đến của nhiều loại hình kinh doanh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong số đó, buôn bán là một trong những hoạt động kinh doanh quan trọng nhất ở Việt Nam.

Theo Ngân hàng Thế giới, thị trường kinh tế đi lên và bùng nổ là do các yếu tố chính: nỗ lực hội nhập kinh tế toàn cầu của Chính phủ Việt Nam, cải cách trong nước với tự do hóa bên ngoài, chi phí kinh doanh thấp hơn, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, tự do gia tăng. các hiệp định thương mại , tiến bộ và áp dụng công nghệ mới.

hợp đồng mua bán tại việt nam

Tầm quan trọng của việc có hợp đồng mua bán đối với các hoạt động thương mại quốc tế

Hợp đồng mua bán là một văn bản quan trọng đối với thương mại quốc tế vì nó được coi như một thỏa thuận giữa các bên trong một giao dịch có rủi ro nhất định.

Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chỉ được thực hiện thông qua hình thức xuất nhập khẩu, tái xuất với hình thức tạm nhập, tái nhập với hình thức tạm xuất, chuyển khẩu. Hợp đồng không chỉ thể hiện quyền, lợi ích và sự cam kết của các bên mà còn xác lập nghĩa vụ của các bên.

Vì vậy, đối với mọi giao dịch mua bán hàng hóa, đặc biệt là thương mại quốc tế với nước ngoài, tất cả các bên phải soạn thảo hợp đồng phù hợp với luật pháp và điều ước quốc gia.

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam có thể là pháp nhân hoặc cá nhân. Tất cả các chủ thể trong hợp đồng phải tuân thủ luật pháp của nước xuất xứ tương ứng nhưng không phải luật điều chỉnh thỏa thuận.

Nếu một trong hai bên không làm rõ quốc tịch hoặc vị trí chủ thể của mình trong hợp đồng thì hợp đồng này sẽ không có hiệu lực.

Luật thương mại hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Theo Điều 27 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005, quy định của pháp luật là mọi hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại quốc tế phải dựa trên các thỏa thuận hoặc hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức tương đương khác như telex, fax, điện báo, thông điệp dữ liệu hoặc các hình thức khác. các biểu mẫu được chấp thuận theo luật.

Cách lập hợp đồng mua bán tại Việt Nam

Nội dung của hợp đồng mua bán tại Việt Nam có thể khác nhau rất nhiều do có những hạn chế nhất định đối với các giao dịch quốc tế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới đây là những thông tin cơ bản cần có trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tất cả các hợp đồng phải ở dạng văn bản.

a. Chi tiết các bên ký kết

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Quốc tịch
 • Thông tin đại diện nếu các bên tham gia hợp đồng là tổ chức

b. Các mặt hàng hoặc vật phẩm của hợp đồng

 • Loại, chất lượng và số lượng hàng hóa
 • Phương thức, thời gian và địa điểm giao hàng
 • Sự bảo đảm
 • Thông tin đại lý giao hàng

c. Các bài báo liên quan đến thanh toán

 • Phương thức thanh toán
 • Tổng giá trị của hợp đồng
 • Thời hạn và thời gian thanh toán
 • Xử phạt khi thanh toán quá hạn

d. Các bài viết khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng:

 • Hiệu lực và thời hạn của hợp đồng
 • Vi phạm hợp đồng
 • Tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Giải quyết tranh chấp
 • Thỏa thuận của luật áp dụng

>>Xem thêm: Tổng hợp các loại hình dịch vụ mua bán công ty mới nhất năm 2020

Leave a comment