88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Làm thế nào để có được chứng nhận xuất xứ tại Việt Nam

Giấy chứng nhận xuất xứ là một tài liệu quan trọng khi kinh doanh tại Việt Nam vì nó được yêu cầu đối với các chuyến hàng và thương mại quốc tế theo luật quốc gia. Giấy chứng nhận chỉ ra nơi sản xuất hoặc sản xuất hàng hóa liên quan. Và với những thông tin đó, thương nhân phải tuân thủ các quy định pháp luật và hành chính, và các chính sách thương mại dựa trên nước xuất xứ của hàng hóa.

Giấy chứng nhận xuất xứ được công chứng tại Việt Nam có thể làm giảm đáng kể mức thuế hoặc thuế của sản phẩm, cho phép các nhà nhập khẩu được hưởng một số lợi ích về thuế hoặc các ưu đãi khác. Mặt khác, giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp tại Việt Nam có thể giúp ngăn chặn các lô hàng quốc tế đến từ một số quốc gia bị cấm.

Trong hầu hết các trường hợp, giấy chứng nhận xuất xứ là bắt buộc mặc dù hóa đơn thương mại hoặc bán hàng đã có thông tin nước xuất xứ. Nhà đầu tư hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có thể xin giấy chứng nhận xuất xứ của Bộ Công Thương Việt Nam hoặc Phòng Công nghiệp và Thương mại. Bạn cũng có thể nhận được chứng chỉ từ các tổ chức hoặc cơ quan được ủy quyền khác.

giấy chứng nhận xuất xứ

Thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ tại VIỆT NAM

Tất cả các chủ doanh nghiệp phải tuân thủ quy trình sau để có được chứng nhận xuất xứ:

1. Xem qua danh sách kiểm tra này trước khi tiếp tục với ứng dụng:

 • Xác định xuất xứ hàng hóa và các quy định hiện hành
 • Biết mã HS của hàng hóa
 • Xác định hiệp định thương mại tự do được ký kết với nước nhập khẩu và các mức thuế liên quan
 • Kiểm tra xem hàng hóa có thuộc danh mục chưa hoàn thành các bước xử lý không
 • So sánh thuế suất để chọn đúng hình thức ưu đãi thuế
 • Kiểm tra xem hàng hóa có đáp ứng luật hiện hành của nước xuất xứ hay không

2. Nộp các chứng từ thương mại cần thiết nếu bạn là thương nhân lần đầu tiên xin giấy chứng nhận xuất xứ. Hồ sơ của bạn với tư cách là một thương nhân để gửi sẽ bao gồm các tài liệu hoặc thông tin dưới đây:

 • Thông tin thương nhân, danh sách cơ sở sản xuất của thương nhân, đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký giấy chứng nhận xuất xứ, con dấu của thương nhân
 • Đăng ký mẫu dấu
 • Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Nộp hồ sơ đối với đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

 • Các chứng từ xuất khẩu bao gồm đơn đăng ký, hóa đơn bán hàng hoặc thương mại, tờ khai hải quan xuất khẩu, ghi chú hồ sơ, chứng từ vận tải như B / L hoặc AWB, và giấy chứng nhận xuất xứ đầy đủ các bản sao
 • Các tài liệu làm bằng chứng xuất xứ bao gồm chứng minh nguồn gốc hàng hóa thuần túy, chứng minh nguồn gốc hàng hóa không thuần túy, giấy chứng nhận kiểm dịch và các tài liệu khác

4. Giấy chứng nhận xuất xứ có thể được cấp lại nếu nó hết hạn hoặc bị mất. Đối với hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ, bạn phải nộp các hồ sơ sau:

 • Mẫu đăng ký
 • Bản sao chứng chỉ xuất xứ đầy đủ
 • Biên lai và thẻ ghi chú
 • Giấy chứng nhận xuất xứ cũ
 • Các tài liệu khác để chứng minh lý do cấp lại chứng chỉ

5. Khai báo chứng nhận xuất xứ trực tuyến.

6. Sau khi đơn được chấp thuận, giấy chứng nhận xuất xứ sẽ được cấp.

Leave a comment