88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Vốn điều lệ và các vấn đề liên quan cần biết

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết khi muốn thành lập doanh nghiệp. Để thành lập công ty, chủ doanh nghiệp cần phải nắm rõ những thông tin về vốn điều lệ cũng như các vấn đề liên quan như khái niệm, bản chất cũng như vai trò của vốn điều lệ đối với doanh nghiệp. Hôm nay, Tư vấn đầu tư Kim Cương sẽ giúp bạn hiểu hơn về vốn điều lệ của doanh nghiệp.

vốn điều lệ công ty là gì

Khái niệm vốn điều lệ mới nhất

 • Vốn điều lệ được hiểu là tổng số vốn mà các thành viên, cổ đông của công ty góp hay cam kết góp vào trong một khoảng thời gian nhất định, nói cách khác: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản các thành viên trong công ty góp hoặc cam kết góp. “
 • Trong quá trình kinh doanh của công ty, vốn điều lệ có thể thay đổi tăng hoặc giảm.Vốn điều lệ là gì

Đặc điểm của vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Vốn điều lệ có 2 đặc điểm cơ bản và quan trọng, đó là:

1.Là số vốn góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định của các thành viên tham gia thành lập công ty

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định thì đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có thời hạn thực hiện góp vốn khác nhau. Cụ thể là:

 • Công ty Cổ Phần có thời hạn hoàn thành việc góp vốn là 90 ngày
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn có thời hạn cho các thành viên hoàn thành việc tham gia góp vốn là 36 tháng

Quy định này dẫn đến nhiều tồn tại cần khắc phục khi các mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ công ty phát sinh. Từ đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã khắc phục tồn tại trên bằng cách thống nhất thời hạn góp vốn đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Cụ thể là trong khoảng thời gian 90 ngày, các thành viên, cổ đông phải hoàn thành việc thanh toán phần vốn góp hay số cổ phần cam kết góp. Nếu chưa góp đủ sẽ phải chịu trách nhiệm với số vốn góp đã được cam kết góp trước khi công ty có sự điều chỉnh vốn điều lệ.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty TNHH mà thành lập trước ngày 1/7/2015 thì thời hạn vốn góp được quy định tại Điều lệ công ty đã đăng ký trước đó.

2.Vốn điều lệ được hình thành từ nhiều loại tài sản khác nhau

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, các loại tài sản được sử dụng để góp vốn trong doanh nghiệp được liệt kê dưới đây:

 • Đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
 • Vàng
 • Giá trị quyền sử dụng đất
 • Giá trị quyền sở hữu công nghệ, bí quyết kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ

Riêng tài sản được góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ còn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Chức năng của vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vốn điều lệ là cơ sở để doanh nghiệp xác định được tỉ lệ phần vốn góp hay tỉ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần. Nhờ đó, việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên được phân chia đều và công bằng hơn.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ còn có chức năng là cơ sở xác định điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tìm hiểu về điều lệ công ty

Điều lệ công ty là văn bản quan trọng, mang tính chất như một bản hiến pháp của doanh nghiệp và là luật cơ bản nhất trong công ty mà mọi thành viên đều phải tuân theo. Một số đặc điểm cơ bản của điều lệ công ty có thể nêu ra như:

 • Là căn cứ pháp lý đầu tiên để công ty giải quyết các tranh chấp trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Khi tranh chấp xảy ra, điều lệ công ty sẽ trở thành cơ sở pháp lý đầu tiên để giải quyết tranh chấp đó.
 • Là văn bản do doanh nghiệp lập nên, nội dung của điều lệcông ty căn cứ theo các quy định của pháp luật và không được trái pháp luật.
 • Là bản cam kết giữa các thành viên trong công ty, thống nhất về mọi vấn đề của công ty như thành lập, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty gồm 2 bản: Điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và những Điều lệ được sửa đổi và bổ sung sau đó trong quá trình hoạt động, khi doanh nghiệp thấy còn cần bổ sung và sửa những điều chưa hợp lý.

Các loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải có Điều lệ công ty

Theo đó, các loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải có Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin về vốn điều lệ công ty cơ bản và chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn.

Xem thêm: Tư vấn dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Related posts

Leave a comment