88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Tăng Giảm Vốn Điều Lệ

Trong quá trình kinh doanh vì một lý do nào đó mà Công ty cần phải tăng/giảm vốn điều lệ, Công ty chúng tôi xin quy trình dịch vụ tư vấn tăng/giảm vốn điều lệ quy định của pháp luật như sau:

tăng hoặc giảm vốn điều lệ

I. TƯ VẤN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TĂNG, GIẢM VỐN

– Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ.

– Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ.

– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.

– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.

– Các nội dung khác có liên quan.

II. HỒ SƠ TĂNG, GIẢM VỐN

– Thông báo tăng/giảm vốn điều lệ Công ty.

– Quyết định tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Quyết định của Chủ tịch Công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

– Biên bản họp về tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).

– Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Các giấy tờ khác có liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

– Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

– Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

IV. LỆ PHÍ & THỜI GIAN

– Tăng vốn điều lệ công ty: 1.000.000VNĐ.

– Giảm vốn ( trừ Cty TNHH 1TV, Cty Cổ Phần): 2.000.000VNĐ.

– Thời gian: 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

>>> Xem thêm: Vốn điều lệ và các vấn đề liên quan cần biết

Related posts

Leave a comment