88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Bổ sung ngành nghề

Doanh nghiệp của bạn cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Do đó, chúng tôi xin cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh giúp doanh nghiệp bạn có thể thực hiện các thủ tục điều chỉnh các nội dung trên một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất.

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

· Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Công ty chúng tôi sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

· Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: chúng tôi sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

1. Hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề kinh doanh gồm có:
– Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề công ty.

– Quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề công ty (Quyết định của Chủ tịch Công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị).

– Biên bản họp về thay đổi bổ sung ngành nghề công ty (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).

– Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Tiến trình công việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
– Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

– Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

3. Lệ phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

– Giấy phép: 400.000 VNĐ

– Thời gian: 05 ngày làm việc.

>>>Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài đơn giản

Leave a comment