88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Thay đổi thành viên

Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kim Cương giới thiệu Quý khách hàng thủ tục thay đổi thành viên công ty như sau:

· Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi thành viên.

· Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Thay đổi thành viên công ty.

· Tư vấn các thủ tục Thay đổi thành viên công ty.

· Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Thay đổi thành viên công ty.

· Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

· Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ khách hàng cung cấp.

· Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

I. THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN

– Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập.

– Quyết định hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân cổ đông mới là cá nhân hoặc các văn bản xác định tư cách pháp nhân và quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn góp và chứng thực cá nhân người đại diện phần vốn góp của cổ đông mới là pháp nhân.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

II. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Kim Cương sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi thành viên công ty cho khách hàng.

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nộp hồ sơ Thay đổi thành viên cho khách hàng.

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

III. LỆ PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN

– Giấy phép: 500.000 VNĐ

– Thời gian: 05 ngày làm việc.

Leave a comment