88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

I. ĐẶC ĐIỂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

Mặc dù loại hình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều doanh nghiệp, trước khi lựa chọn loại hình thành lập công ty phù hợp, bạn có thể muốntìm hiểu rõ ràng về quy định, quyền lợi, nghĩa vụ…. như sau:

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2005 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

2. Vốn và tư cách pháp lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do những giao dịch trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc nghĩa vụ công ty.

– Đặc điểm về vốn: Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.

– Đặc điểm về giới hạn trách nhiệm: Giới hạn trách nhiệm của công ty về mọi hoạt động của mình là tài sản riêng của công ty. Các thành viên của công ty phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả khi, thành viên đó chưa thực sự góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

3. Nghĩa vụ thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật Doanh nghiệp.

– Tuân thủ Điều lệ công ty;

– Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

· Vi phạm pháp luật;

· Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

· Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

Chỉ duy nhất bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên góp vốn.

III. LỆ PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN:

Phí dịch vụ: 1.500.000VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Thời gian thực hiện:

Giấy phép: 05 ngày làm việc.

Dấu tròn: 02 ngày làm việc.

Leave a comment