88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Dịch vụ mua bán doanh nghiệp

Mục 2 và mục 3 cơ bản đều nói đến vụ mua bán doanh nghiệp

2, Tư vấn pháp lý chuyên sâu về hồ sơ của người bán

a, Thu thập và xem xét tài liệu của công ty

b, Tư vấn pháp lý về thỏa thuận và thủ tục của mua bán

c, Cung cấp báo cáo thẩm định chuyên sâu LDD Report về các vấn đề trên

3, Soạn thảo điều khoản mua bán vốn

a, Soạn thảo điều khoản mua bán dựa trên báo cáo thẩm định chuyên sâu LDD Report và thương lượng giữa bên bán và bên mua, và

b, Hỗ trợ/đại diện cho công ty trong thương lượng và hoàn thiện điều khoản mua bán

4, Soạn thảo hợp đồng mua bán vốn

A, Soạn thảo hợp đồng mua bán vốn CTA dựa trên điều khoản ở trên và

B,Hỗ trợ/Đại diện công ty trong thương lượng và hoàn thiện hợp đồng mua bán.

5, Giấy phép và các công việc sau giấy phép đề hoàn thiện việc mua bán

A, Đi nộp và xin chấp thuận hồ sơ mua bán cho người nước ngoài ở Bộ Kế hoạch và đầu tư Yên Bái và BQL khu công nghiệp yên bái

B, Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi hình thức từ TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên LLC (tùy theo yêu cầu của người mua) và

C, Tiến hành tất cả việc  liên quan sau khi có giấy phép.

Leave a comment