88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Thành lập công ty Offshore tại British Virgin Islands (BVI)

CÔNG TY OFFSHORE TẠI BVI

Năm 1998 khi đó trên thế giới chủ yếu công ty offshore thành lập tại địa điềm Bermuda và do phát sinh sự kiện Noreage giữa mối quan hệ chính Phủ nước Mỹ tạo nên rất căng thẳng, tạo thành sự khủng hoảng của rất nhiều luật sư tại Sở sự vụ nước Mỹ, tại vì họ đã phát hiện, khách hàng của họ đều dùng thân phận của Công ty Offshore Panama để qua lại với họ, nguy cơ của Công ty Offshore tại Panama đang đề cập đến nước BVI thuộc địa của Anh là cơ hội ngàn năm khó gặp để triển khai thị trường công ty Offshore, gần như tại cùng 1 ngày hàng loạt công ty Offshore của Panama đều dời đến BVI.

Từ năm 1984, luật pháp Công ty Quốc tế thực thi đến nay đã có khoảng 400,000 công ty đăng ký tại đây, trong 3 năm qua, bình quân mỗi năm có 53,000 công ty mới đăng ký thành lập. Phí quy định hàng năm của Chính phủ chiếm ½ khoản thu nhập quốc gia. Các dịch vụ đăng ký Công ty Offshore tại BVI tập trung ở Tortola tại thủ đô Road Town. Vài năm gần đây Chính Phủ BVI duy trì được uy tín tốt đối với việc phòng tránh buôn thuốc phiện, rửa tiền và ngành nghề khả thi có liên quan, cho nên có những biện pháp mạnh đối với những công ty Offshore trên. Không hoan nghênh những khách hàng nằm trong danh sách đen. Ngày 29/12/2000, luật phòng chống rửa tiền bắt đầu có hiệu lực, luật trên xác minh phạm quy quy định về tiêu chuẩn. Ngoài ra quần đảo BVI cũng không khích lệ phát triển của Ngân hàng cảnh ngoại nhưng đối với công ty thương mại quốc tế IBC sẽ chuyển công ty thương mại BC vào ngày 01/01/2007 cũng là một thực thể của Công ty cảnh ngoại thành công nhất trên thế giới được áp dụng rộng rãi cho các công ty tiền tệ, công ty đầu tư , công ty ủy thác quản lý, quỹ đầu tư, công ty Bảo hiểm, thuyền bè và công ty vận tải đầu phát triền rất thành công.

Ngoài ra, ngày 02/01/1998 luật quỹ đầu tư BVI cấp phép trước ngày 30/09/1998, nếu các công ty kinh doanh hạng mục không liên quan về quỹ đầu tư những tên công ty mang chữ “Fund” đều phải thay đổi trước 30/09/1998

 THÔNG TIN CÔNG TY OFFSHORE

Tháng 12/2004, Chính Phủ BVI ban bố quy định luật pháp đối với công ty thương mại mới BVI không cho phép thành lập các công ty Thương mại Quốc tế (IBC) Các công ty Thương mại quốc tế trước kia phải chuyển thành Công ty Thương mại  (BC) giống như công ty Thương mại trong nước vào ngày 01/01/2007 hiện nay quần đảo BVI có 06 chủng loại công ty Offshore , thiết lập tại đây gồm : (ordinary non – resident Company) khác công ty kinh doanh cồ phần trong nước, (Non-resident Company Limited by Guarantee) khác công ty kinh doanh về bảo lãnh trong nước, (Non resident Hybrid Company) Khác công ty kinh doanh hỗn hợp trong nước, ( International Bussiness Company) Công ty Thương mại Quốc tế, ( International Limited patnership) công ty Hợp tác Quốc tế  và (trust) Công ty Ủy thác, bắt đầu ngày 01/01/2005 công ty BC ở BVI được áp dụng nhiều nhất.

ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI BVI

1/ Một giám đốc công ty, trong vòng 6 tháng có thể đề cử giám đốc kế tiếp (Reserve Director)
2/ Cần có một người đứng ra đăng ký xin phép, không nhất thiết là thư ký công ty, thư ký có thể là người thường hoặc pháp nhân, không hạn chế quốc tịch và không cần cư trú tại nước đó
3/ Tên công ty phải là tiếng Anh
4/ Hoàn thành giấy phép trong vòng ba ngày làm việc đối với công ty hiện có
5/ Chỉ có tổ chức, điều lệ công ty phải công bố Biên bản đại cương và chi tiết

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI BVI

1/ Có thể sở hữu cổ phiếu công ty các công ty BVI
2/ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế con dấu, thuế bảo đảm tài sản
3/ Không cần bảo lưu sổ sách (lưu trữ không cần kiểm toán)
4/ Thời gian hình thức địa chỉ, hội nghị của Cổ đông/Đổng sự  (có thể sử dụng diện thoại hoặc hình thức thông tin) không hạn chế, biên bản Hội nghị, sổ sách kế toàn bảo lưu tại bất cứ nước nào (toàn bộ biên bản Hội nghị do chúng tôi thay mặt điền chi tiết).
5/ Thông qua biên bản hội nghị đã có chữ ký của giám đốc, có thể tiến hành thay thế giám đốc chuyển nhượng cổ phần, thay đổi tên công ty và tăng vốn điều lệ.
6/ Có thể sử dụng tiền tê các nước trên thế giới cho việc Hợp pháp hoạt động thương mại
7/ Các công ty phát hành cổ phiếu vô danh có thể thay đổi chọn lựa cổ phiếu vô danh hoặc mang cổ phiếu vô danh giao ủy thác cho người công chứng quản lý được Chính phủ BVI đồng ý, ngoài phí quản lý, chính phủ mỗi năm điều chỉnh lên phí hàng năm là 800USD-1350USD.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

1/ Thông tin công ty
2/ Giám đốc/Cổ đông cần một người đứng ra đăng ký/ hộ chiếu 1 – 2 bản, CMND photo 2 mặt
3/ Người đại diện: cần người trong nước hoặc pháp nhân đảm nhiệm
4/ Địa chỉ : do chúng tôi cung cấp địa chỉ tại nước sở tại
5/ Văn bản công ty làm bằng tiếng Anh

QUY TRÌNH THIẾT LẬP

1/ Chọn 03 tên công ty bằng tiếng Anh (có thể sử dụng danh sách tên công ty có sẵn). Tên công ty không thể liên quan đến nhà Vua và Chính phủ BVI, có thể sử dụng chữ Latinh, nếu không phải tiếng Anh phải kèm theo chữ thông dịch ra thành tiếng Anh, muốn thể hiện trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability) thì phía sau tên công ty thêm Limited, corporation, Incorporaty, Societe – Anonyme hoặc Sociedad, Annonima ngoài ra tên có liên quan ngân hàng (bank), kiến trúc (Building), Xã hội (Society), Gửi tiết kiệm (Saving), Vay mượn (Loans), Bảo hiểm (Isurance, assuranrice), Tái bảo hiểm (Reinsurance), Quản lý quỹ (Fund Management), Quỹ đầu tư (Investrent Fund), Ủy thác (trust), Chịu ủy thác (Trustees), Hội thương mại (champer of Commerce), Đại học (university), và Địa phương (Munnicappal) phải có giấy phép liên quan.
2/ Kiểm tra tên công ty lần hai
3/ Chính thức xin giấy phép khoảng 07 ngày làm việc
4/ Chuyển fax nhanh về cần tối thiểu 02 ngày
5/ Tổng thời gian khoảng 14 ngày làm việc
Đối với việc mua công ty có sẵn thì quá trình hoàn thành xin phép chỉ trong 03 ngày làm việc

BẢNG SO SÁNH LUẬT PHÁP CÔNG TY CŨ VÀ MỚI

Luật công ty Thương mại mới Công ty Thương Mại Quốc Tế
Sử dụng Luật pháp BVI Bussiness Act 2004 International Bussiness Co.Act 1984
Thu phí qui định theo căn cứ Tính theo đăng ký cổ quyền Tính theo vốn đăng ký
Phí hàng năm do chính phủ qui định 350 USD đăng ký dưới 05 vạn cổ phiếu

1,100USD Đăng ký trên 5 vạn cổ phiếu

300USD (đăng ký vốn dưới 50,000 USD)

1000 USD (đăng ký vốn trên 50,000 USD)

Chỉ định giám đốc Được Không dược
Thời hạn chỉ định giám đốc đầu tiên 6 tháng 30 ngày
Thuế suất 0% 0%

Xem thêm:

Related posts

Leave a comment