88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Công ty hợp danh

Thành lập Công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập.

I. TƯ VẤN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP

· Lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

· Về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp.

· Phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp.

· Các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.

· Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty.

· Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

2. THỦ TỤC THÀNH LẬP

Chỉ duy nhất bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên góp vốn.

3. LỆ PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN

· Phí dịch vụ: 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước).

· Thời gian:

Giấy phép: 05 ngày làm việc.
Dấu tròn: 02 ngày làm việc.

Leave a comment