88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Cách tính thuế thu nhập cá nhân chính xác nhất

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế mà người lao động phải nộp. Tùy từng trường hợp và đối tượng khác nhau mà mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp là khác nhau. Làm thế nào để biết cách tính thuế thu nhập cá nhân chính xác nhất? Bạn có biết mức thuế thu nhập cá nhân năm 2018 được tính như thế nào? Hôm nay, hãy cùng Tư vấn đầu tư Kim Cương tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định, thuế thu nhập cá nhân là khái niệm chỉ loại thuế trực thu dựa trên các khoản thu nhập của cá nhân mà cá nhân đó phải trích ra để nộp vào ngân sách của nhà nước.

Các khoản thu nhập phải trích nộp bao gồm: tiền lương, chuyển nhượng vốn, tiền đầu tư bất động sản hay các khoản tiền đầu tư khác.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của điều 3 Luật phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú với mức thu nhập đạt mức chịu thuế và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế.

Trong đó, cá nhân được coi là cá nhân cư trú khi đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là cá nhân cư trú tại Việt Nam
 • Có mặt trên lãnh thổ trong thời gian trên 183 ngày trong năm.
 • Các công dân Việt Nam có đăng ký nơi ở thường trú thường xuyên và đều đặn.
 • Cá nhân là người nước ngoài thì phải có thẻ thường trú hoặc tạm trú được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an. Người nước ngoài có nhà thuê tại Việt Nam và tổng số ngày thuê dựa theo hợp động là trên 183 ngày.

Những cá nhân không có 3 điều kiện trên thì không được tính là cá nhân cư trú.

Các căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân cần biết

đối tượng thu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế được tính là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền kinh doanh và tiền công của cá nhân nộp thuế, trừ các khoản đóng bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác.

Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Giảm trừ bản thân: 9.000.000 VNĐ/ 1 tháng; 108.000.000 VNĐ / 1 năm.
 • Giảm trừ người phụ thuộc: 3.600.000 VNĐ/1 người/1 tháng.
 • Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc sẽ được giảm trừ thuế TNCN
 • Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm mới nhất

Trường hợp 1: Đối với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế    (x) 20%

Trường hợp 2

Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng có thu nhập từng lần chi trả dưới 2.000.000 đồng.

Trường hợp này sẽ không phải chịu thuế TNCN

Trường hợp 3 

Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng có thu nhập từng lần chi trả từ 2.000.000 đồng trở lên.

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế (x) 10%

Lưu ý: Không khấu trừ thuế TNCN của người lao động nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Làm bản cam kết 02/CK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải chịu thuế.
 • Tại thời điểm cam kết, người lao động đã có mã số thuế
 • Chỉ có thu nhập tại một nơi đang làm việc.

Trường hợp 4

Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế (x) Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (-) Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng Thu nhập (-) Các khoản miễn thuế

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A ký hợp đồng lao động 1 năm với Đại lý thuế công minh. Trong tháng 01/2017, Anh A có phát sinh các khoản thu nhập như sau:

Lương chính: 25.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ

Tiền thưởng: 500.000 VNĐ

Bảo hiểm đã trích: 2.625.000 VNĐ

Anh A có 1 con nhỏ và 1 mẹ già đã đăng ký người phụ thuộc.

Bước 1: Tính tổng thu nhập của anh A

Tổng thu nhập = 25.000.000 + 1.000.000 + 500.000 =  26.500.000 VNĐ

Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Thu nhập miễn thuế = 26.500.000 – 730.000 = 25.770.000 VNĐ

Bước 3: Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ = 25.770.000 – 18.825.000 = 6.945.000 VNĐ

Các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 3.600.000 x 2 + 2.625.000 = 18.825.000 VNĐ

Bước 4: Tính thuế TNCN

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Áp dụng cách 1:

Thuế TNCN = 250.000 + 10% ( 6.945.000-5.000.000) = 444.500 VNĐ

Áp dụng cách 2:

Thuế TNCN = 6.945.000 x 10% – 250.000 = 444.500 VNĐ

Trên đây là những thông tin cơ bản giúp bạn tự tính được thuế TNCN của bản thân. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn.

>>>Xem thêm:

Related posts

Leave a comment