88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Yêu cầu và hướng đẫn cách đăng ký đối tác tại Việt Nam

Thành lập công ty hợp danh tại Việt Nam là một lựa chọn cơ cấu kinh doanh phổ biến đối với các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp nước ngoài. Công ty hợp danh là công ty phải có tối thiểu hai chủ sở hữu chung và cả hai đều tiến hành hoạt động kinh doanh dưới một tên doanh nghiệp.

Ở Việt Nam có hai loại hình công ty hợp danh: công ty hợp danh chung và công ty hợp danh hữu hạn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân. Công ty hợp danh có nghĩa là nếu không có sự thoả thuận của các thành viên hợp danh khác thì thành viên hợp danh không thể là thành viên hợp danh của công ty khác, chủ sở hữu công ty tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp.

Các thành viên hợp danh của công ty này chịu trách nhiệm tài chính như các khoản nợ của công ty hợp danh và phần vốn góp như đối với công ty hợp danh hữu hạn.

đối tác kinh doanh

Yêu cầu đăng ký hợp danh tại Việt Nam

Bạn có thể hình thành quan hệ đối tác chung hoặc đối tác hữu hạn tại Việt Nam, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu tài liệu

 • Đơn đăng ký hợp tác từ TƯ VẤN KIM CƯƠNG hoặc Phòng Đăng ký Kinh doanh Việt Nam
 • Điều lệ hợp danh
 • Danh sách các đối tác của công ty, cùng với bản sao hộ chiếu, bản sao thẻ căn cước hoặc các chứng nhận cá nhân liên quan khác của đối tác
 • Chứng nhận vốn pháp định
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh

Tài liệu Nhận dạng Hợp pháp và Hợp lệ của Đối tác

1. Đối với công dân Việt Nam

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam)
 • Visa Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo quốc tịch hoặc chứng chỉ gốc Việt Nam (công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài)

2. Đối với người nước ngoài

 • Hộ chiếu nước ngoài và thẻ cư trú của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam (người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam)
 • Hộ chiếu nước ngoài (người nước ngoài sống ở nước họ hoặc ở nước ngoài)

Quy tắc đặt tên cho một quan hệ đối tác

Tất cả các công ty hợp danh tại Việt Nam bắt buộc phải có tên và việc đặt tên phải tuân theo Nghị định 88/2006 / NĐ-CP của Chính phủ. Theo luật này, tên của công ty hợp danh không được trùng với tên của các công ty khác thực hiện các hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh và cùng thành phố hoặc tỉnh.

Cách đăng ký công ty hợp danh tại Việt Nam

 1. Điền vào mẫu đăng ký.
 2. Chuẩn bị các tài liệu với sự hỗ trợ từ TƯ VẤN KIM CƯƠNG.
 3. Nộp tất cả các hồ sơ chính xác và đầy đủ và đăng ký hợp danh tại phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Các nghĩa vụ và hạn chế liên quan đến quan hệ đối tác tại Việt Nam

Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tài chính đối với các khoản nợ và phần vốn góp của công ty hợp danh, và các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tài chính về các nghĩa vụ của công ty hợp danh và các nghĩa vụ kinh doanh khác bằng tất cả tài sản cá nhân của họ (tài sản, đất đai, ô tô, tiền mặt, đầu tư, v.v.). Do đó, nếu công ty hợp danh không thành công thì thành viên hợp danh cần dùng tài sản cá nhân của mình để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.

Có một số hạn chế nhất định khi nói đến quan hệ đối tác chung. Ví dụ, thành viên hợp danh bị hạn chế thực hiện các hoạt động kinh doanh vì lợi ích của họ hoặc lợi ích của thành viên hợp danh khác. Ngoài ra, thành viên hợp danh không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên hợp danh khác.

Tuy nhiên, không có hạn chế về số lượng địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh tại Việt Nam. Văn phòng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cũng được phép nếu công ty hợp danh đăng ký chi nhánh và văn phòng đại diện một cách hợp pháp.

Liên hệ chúng tôi để được giúp đỡ

Việt Nam là điểm đến quan trọng cho các cá nhân và công ty nước ngoài đang tìm kiếm thêm lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn. Do đó, việc hình thành quan hệ đối tác tại Việt Nam với sự hỗ trợ từ TƯ VẤN KIM CƯƠNG có thể giúp bạn mở ra các cơ hội kinh doanh tiềm năng trừ những rủi ro đi kèm.

Trong phạm vi mà bạn đang nghĩ đến việc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình với sự hợp tác tại Việt Nam, các chuyên gia pháp lý của TƯ VẤN KIM CƯƠNG có thể tư vấn về các vấn đề cấu trúc và quan hệ đối tác và hỗ trợ bạn soạn thảo các văn bản phù hợp.

Theo Cekindo

Xem thêm: Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Related posts

Leave a comment