lao động trong nước

Giấy phép lao động
Giấy phép lao động Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2013 và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực...