88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Hướng dẫn từng bước để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam không chỉ là việc xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đọc phần sau để hiểu các bước bạn phải thực hiện để thành lập thành công.

các bước chuẩn bị để thành lập công ty tại việt nam

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

1. Lập Kế hoạch Kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của bạn ít nhất phải bao gồm các chi tiết quan trọng nhất:

 • Ngành nghề kinh doanh, quy trình sản xuất và hoạt động chính, bao gồm cả những ngành nghề có điều kiện, hạn chế hoặc phát triển thông qua ưu đãi thuế
 • Cơ cấu vốn, quy mô đầu tư và nguồn lực
 • Cơ chế quản trị nội bộ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một công ty có nhiều đồng sáng lập để ngăn chặn mọi xung đột tiềm ẩn
 • Hội đồng quản trị và các thành viên sáng lập
 • Sơ đồ tổ chức và nhân sự quản lý chủ chốt
 • Cơ cấu chi phí và quy mô doanh thu trong năm tài chính trước
 • Chi tiết doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, trang web, thương hiệu và số liên hệ. Kiểm tra với một nhà tư vấn chuyên nghiệp để đặt tên cho doanh nghiệp của bạn

2. Chọn địa điểm kinh doanh của bạn

Bạn cần lựa chọn địa điểm kinh doanh cẩn thận khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Những điều cần xem xét về địa điểm kinh doanh của bạn như sau:

 • Bạn phải chọn địa điểm kinh doanh cho trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, nhà máy, showroom, cửa hàng bán lẻ, v.v.
 • Có thể có một số hạn chế đăng ký doanh nghiệp nhất định và bạn nên tránh chọn một số nơi làm địa điểm kinh doanh của mình. Ví dụ, tòa nhà phi thương mại, địa điểm không được phép kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh
 • Bạn có thể được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp ở một số địa điểm nhất định. Ví dụ, miễn thuế trong nhiều năm và giảm thuế từ 9 đến 15 năm

3. Biên soạn các tài liệu cần thiết để đăng ký kinh doanh

Các tài liệu sau là bắt buộc:

 • Hồ sơ tài chính chứng minh năng lực tài chính của người sáng lập
 • Hồ sơ về kinh nghiệm chuyên môn của người sáng lập
 • Nơi cư trú hiện tại của đại diện pháp luật
 • Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập
 • Bản sao công chứng đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện đăng ký kinh doanh
 • Bài báo của Hiệp hội
 • Đơn đăng ký doanh nghiệp
 • Cổ đông sáng lập và danh sách thành viên
 • Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và mục tiêu kinh doanh

Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: sự khác biệt

Nhà đầu tư địa phương

 • Việc đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh mất năm ngày làm việc
 • Giấy phép áp dụng là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Các ngành bị hạn chế đối với các nhà đầu tư địa phương là rất tối thiểu, ngoại trừ một số ngành như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn
 • Các tài liệu như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và báo cáo tài chính không bắt buộc

Những nhà đầu tư nước ngoài

 • Thời gian đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh từ 30 đến 60 ngày làm việc
 • Các giấy phép áp dụng là giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Các tài liệu như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và báo cáo tài chính là bắt buộc
 • Phải mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
 • Các tài liệu ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa
 • Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế một số ngành, nghề kinh doanh

Các lựa chọn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam có nghĩa là bạn có thể chọn một trong hai loại cấu trúc pháp lý phổ biến nhất:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

 • 1 đến 50 chủ sở hữu được phép
 • Thời gian thiết lập từ 1 đến 3 tháng
 • Không có yêu cầu cụ thể về vốn ban đầu miễn là đủ. Nhưng nó được yêu cầu đối với một số lĩnh vực như bất động sản

2. Công ty cổ phần (JSC)

 • Có ít nhất 3 chủ sở hữu nhưng không giới hạn số lượng chủ sở hữu tối đa
 • Thời gian thiết lập từ 1 đến 3 tháng
 • Không có yêu cầu cụ thể về vốn ban đầu miễn là đủ. Nhưng nó được yêu cầu đối với một số lĩnh vực như bất động sản. Nếu công ty niêm yết, vốn ban đầu cần 10 tỷ đồng

||Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần tại Tư vấn Kim Cương

Tư vấn Kim Cương có thể hỗ trợ thành lập doanh nghiệp như thế nào tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là một công việc thú vị của nhiều doanh nhân. Trước khi bạn thành lập doanh nghiệp của mình, bạn nên nói chuyện trước với các chuyên gia của Tư vấn Kim Cương về ý tưởng và nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đội ngũ của chúng tôi tại Tư vấn Kim Cương được trang bị với nhiều năm kinh nghiệm quý báu. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bức tranh và cái nhìn sâu sắc hơn về hiện tại và tương lai để bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch hành động để giúp bạn tiến lên trên con đường kinh doanh này.

Leave a comment