88 Bàu Cát 3, P.14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
+84 908-550-737
Giải thể công ty

I. TƯ VẤN PHÁP LÝ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CÔNG TY

– Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp.

– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp.

– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể.

– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.

– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể.

– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

II. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

– Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

III. LỆ PHÍ DỊCH VỤ

A. Đăng báo cáo giải thể : 260.000 VNĐ

B. Hồ sơ thủ tục giải thể tại cơ quan quản lý thuế : 500.000 VNĐ

C. Thanh lý tài sản ( nếu có ) : 200.000 VNĐ

D. Thanh hủy hóa đơn ( nếu có ) : 200.000 VNĐ

E. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân : Tùy trường hợp.

F. Quyết toán thuế để giải thể : Tùy trường hợp.

G. Báo cáo thuế tháng hiện tại : Tùy trường hợp.

H. Hồ sơ thủ tục giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư : 500.000 VNĐ

I. Hồ sơ trả dấu tại Công An : 100.000 VNĐ

Related posts