88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0908550737

Các quy mô công ty ở Việt Nam có những gì khác biệt

Các công ty hoặc cá nhân muốn tiến hành các hoạt động kinh doanh và thành lập công ty tại Việt Nam phải biết rằng các pháp nhân có nhiều quy mô khác nhau. Ở Việt Nam, các quy mô công ty điển hình nhất là công ty siêu nhỏ, công ty nhỏ và công ty vừa. Mỗi quy mô công ty phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam.

quy mô công ty tại Việt Nam

Công ty siêu nhỏ tại Việt Nam

Loại hình lĩnh vực hoạt động, tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng nguồn vốn và doanh thu của năm trước là các tiêu chí mà công ty siêu nhỏ phải đáp ứng để đủ điều kiện là công ty siêu nhỏ:

  • Công nghiệp và xây dựng , nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp : dưới 10 lao động, vốn không quá 3 tỷ đồng và tổng doanh thu năm trước không quá 3 tỷ đồng
  • Thương mại và dịch vụ : dưới 10 lao động, vốn không quá 3 tỷ đồng và tổng doanh thu năm trước không quá 10 tỷ đồng

Công ty nhỏ ở Việt Nam

Cũng giống như công ty siêu nhỏ, các tiêu chí được sử dụng để công ty đáp ứng trạng thái công ty nhỏ cũng dựa trên lĩnh vực kinh doanh, tổng vốn, doanh thu năm trước và tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội:

  • Công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp : dưới 100 lao động, vốn không quá 20 tỷ đồng và tổng doanh thu năm trước không quá 50 tỷ đồng
  • Thương mại, dịch vụ : dưới 50 lao động, vốn không quá 50 tỷ đồng và tổng doanh thu năm trước không quá 100 tỷ đồng

Công ty vừa ở Việt Nam

Doanh nghiệp được biết đến một cách hợp pháp là doanh nghiệp vừa tại Việt Nam thì doanh nghiệp đó phải đáp ứng các tiêu chí về tổng vốn, tổng doanh thu của năm trước và tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm.

  • Một công ty quy mô vừa ở Việt Nam phải tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh sau: công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
  • Công ty quy mô vừa tại Việt Nam phải có dưới 200 nhân viên, tổng vốn không quá 100 tỷ đồng và tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 200 tỷ đồng.

Đây là cách tính bình quân hàng năm của tổng số lao động: tổng số lao động tham gia BHXH chia cho 12 (tháng). Tuy nhiên, trường hợp công ty mới thành lập dưới 12 tháng thì tổng số lao động được chia theo tháng hoạt động.

Đối với tổng vốn và tổng doanh thu, nếu một công ty chỉ mới hoạt động dưới một năm thì các con số này được căn cứ vào bảng cân đối kế toán của quý trước gần nhất với thời điểm công ty được đăng ký.

Tư vấn Kim Cương giúp bạn giải quyết được mọi thứ

Việt Nam có thể là một trong những mảnh đất có giá trị đầu tư nhất trên thế giới. Quốc gia này đang tạo ra và mang đến những cơ hội kinh doanh mới cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, việc thành lập một công ty ở Việt Nam có thể rất tẻ nhạt và khó hiểu. Có nhiều sự lựa chọn và bạn sẽ cần một chuyên gia để khám phá chính xác yêu cầu của bạn là gì.

Chọn sai cách thành lập công ty có thể tốn kém và có thể khiến bạn gánh nặng tài chính và các phức tạp pháp lý khác. Với tư cách là những người kinh doanh, Tư vấn Kim Cương mang đến nhiều năm kiến ​​thức và kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ điều đó với bạn.

Theo Cekindo

Xem thêm: Cách thành lập công ty quảng cáo tại Việt Nam

Related posts

Leave a comment