×
Kết nối với chúng tôi

Công ty TNHH

Thành lập công ty tại Kim Cương với kinh nghiệm về lĩnh vực làm giấy phép thành lập công ty – thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi luôn mang đến Quý khách hàng sự hài lòng nhất về phong cách tư vấn nhiệt tình và tác phong làm việc chuyên nghiệp nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để bạn có được sự khởi đầu thành công nhất.

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Hình thành một công ty trách nhiệm hữu hạn là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều doanh nghiệp. Thành lập công ty TNHH là một lựa chọn phổ biến do sự kết hợp của lợi ích và tính linh hoạt.  Để tìm hiểu rõ hơn về các điều kiện cũng như quy định thành lập công ty TNHH. Chúng tôi xin giới thiệu chi tiết như sau:

I.   Quy định thành lập công ty TNHH

Tùy từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và/hoặc sau khi đăng ký kinh doanh, ví dụ như: kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải chứng minh số vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh…

-  Vốn điều lệ và Vốn pháp định

·       Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

·       Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

·       Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức.

·       Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

·       Công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.

·       Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân.

·       Công ty Hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).

-  Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập công tyvà quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định.

-  Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của thành lập doanh nghiệp:

·       Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

·       Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

II.   Điều kiện thành lập công ty TNHH

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập công ty và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:

  -  Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  -  Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

  -  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

  -  Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác

  -  Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

  -  Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

  -  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.